Indexing

Indexed in Google Scholar, OpenAIR ve Türk Psikiyatri Dizini.