Üçüncü Sayımız Yayındadır

Cilt 2 Sayı 1 - MAKALELER

Cilt:Sayı:Yıl: 2022

Araştırma Makalesi | Research Article

Ar. Gör. Dr. Barbaros Koçak| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü |
ORCİD: 0000-0001-6264-334

Sayfa: 7-38

Cilt:Sayı:Yıl: 2022

Araştırma Makalesi | Research Article

Doktora Öğrencisi Alican Çınar |  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü |
alicn.cnr@gmail.com | ORCID: 0000-0003-4817-6251

Sayfa: 39-53

Cilt:Sayı:Yıl: 2022

Araştırma Makalesi | Research Article

 Doktora Öğrencisi Kevser Hülya Yurdakul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü |
alicn.cnr@gmail.com | ORCID: 0000-0003-4817-6251

Sayfa: 55-68

Cilt:Sayı:Yıl: 2022

Araştırma Makalesi | Research Article

Dr. Serdar Şahin | serdarsahin26@gmail.com | ORCID: 0000-0001-9217-5112

Sayfa: 69-83

Cilt:Sayı:Yıl: 2022

Kitap Değerlendirmesi| Book Review

Büşra Esen | besen817@gmail.com

Sayfa: 85-107

X