Yeni Sayımız Yayındadır

Cilt 2 Sayı 1 - MAKALELER

Cilt:Sayı:Yıl: 2022

Araştırma Makalesi | Research Article

Ar. Gör. Dr. Mehmet Mazhar YILDIZ| S Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü | mazharyildiz@windowslive.com

ORCİD: 0000-0002-8417-4504

Sayfa: 7-26

Cilt:Sayı:Yıl: 2022

Araştırma Makalesi | Research Article

Doktora Öğrencisi Nuran Pir | İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü| nuran.pir@medeniyet.edu.tr

ORCID:

Sayfa: 27-47

Cilt:Sayı:Yıl: 2022

Araştırma Makalesi | Research Article

Doktora Öğrencisi Süleyman Bahçıvan| İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü | suleymn417@gmail.com |ORCID:0000-0003-3764-2384

ORCID:0000-0003-3764-2384

Sayfa: 48-67

Cilt:Sayı:Yıl: 2022

Araştırma Makalesi | Research Article

Dr. Merve BAŞARICI |İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü | basarici.6408@gmail.com |

ORCID:

Sayfa: 68-81

X