Sayılar

Tüm sayılarımıza ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. Sayıları indirmek için resimlerin üzerine tıklayınız.

Cilt 2 Sayı 1

Cilt:Sayı:Yıl: 2022

Araştırma Makalesi | Research Article

Ar. Gör. Dr. Barbaros Koçak | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü |
ORCİD: 0000-0001-6264-334

Sayfa: 7-38

Cilt:Sayı:Yıl: 2022

Araştırma Makalesi | Research Article

Doktora Öğrencisi Alican Çınar | | İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü |
alicn.cnr@gmail.com | ORCID: 0000-0003-4817-6251.

Sayfa: 39-53

Cilt:Sayı:Yıl: 2022

Araştırma Makalesi | Research Article

Doktora Öğrencisi Kevser Hülya Yurdakul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü |
akevserhulya@gmail.com | ORCID: 0000-0002-6278-8396.

Sayfa: 55-68

Cilt:Sayı:Yıl: 2022

Araştırma Makalesi | Research Article

Dr. Serdar Şahin | serdarsahin26@gmail.com | ORCID: 0000-0001-9217-5112

Sayfa: 69-83

Cilt:Sayı:Yıl: 2022

Kitap Değerlendirmesi | Book Review

Büşra Esen | besen817@gmail.com

Sayfa: 85-107

Cilt 1 Sayı 2

Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2021

Araştırma Makalesi | Research Article

Doç. Dr. Devrim Özkan| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi: Medya ve İletişim Bölümü | ozkandev@hotmail.com
| ORCID: 0000-0003-4235-4862

Sayfa: 7-37

Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2021

Araştırma Makalesi | Research Article

Assistant Professor Ahmet Demirden | Turkish National Police Academy: Department of Criminalistics |
ahmet.demirden@pa.edu.tr | ORCID: 0000-0003-2864-3692.

Sayfa: 39-56

Welcome To Eikra

Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2021

Araştırma Makalesi | Research Article

Dr. Elshad Assadullayev | Political Scientist | elmedenista@outlook.com | ORCID: 0000-0001-7879-4128.

Sayfa: 57-80

Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2021

Araştırma Makalesi | Research Article

Dr. Fatma İlknur Akgül | Siyaset Bilimci | fatakgul@hotmail.com |

ORCID İD: 0000-0002-2280-3897.

Sayfa: 81-99

Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2021

Araştırma Makalesi | Research Article

Doktorant Ayşe Sena Kurt | Üsküdar Üniversitesi: Sosyal & Beşeri Bilimler Fakültesi: Psikoloji Bölümü | klinikpsikolog.aysesenakurt@gmail.com |

ORCID: 0000-0001-5644-7571

Sayfa: 101-125

Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2021

Araştırma Makalesi | Research Article

Research Assistant Didem Geylani | Van Yüzüncü Yıl University, Department of Public Administration,
didemgeylani@gmail.com | ORCID: 0000-0002-4865-1975

Sayfa: 127-140

Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2021

Derleme Makale | Review Article

Araştırma Görevlisi Turgay Ovalı | İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
| turgayovali@hotmail.com | ORCID: 0000-0001-9782-4548

Sayfa: 141-154

Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2021

Kitap Değerlendirmesi | Book Review

Doktora Öğrencisi Alican Çinar | İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü |
alicn.cnr@gmail.com | ORCID: 0000-0003-4817-6251

Sayfa: 155-158

Cilt 1 Sayı 1

Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: 2021

Araştırma Makalesi | Research Article

Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi: Radyo, Televizyon ve Sinema
Bölümü | isaritas@hotmail.com | ORCID: 0000-0002-2841-0787.

Sayfa: 7-34

Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: 2021

Derleme Makale | Review Article

Prof. Dr. Hayrettin Özler | Dumlupınar Üniversitesi: İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü | hayrettin.ozler@dpu.edu.tr |
ORCID: 0000-0001-7056-4061.

Sayfa: 35-49

Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: 2021

Araştırma Makalesi | Research Article

Ar. Gör. Ayşe Tuna | Hacettepe Üniversitesi: Psikoloji Bölümü | aysetuna@hacettepe.edu.tr | ORCID: 0000-0002-4232-9600.
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Abayhan | Hacettepe Üniversitesi: Psikoloji Bölümü | yasemina@hacettepe.edu.tr |
ORCID: 0000-0002-3370-2100.

Sayfa: 51-71

Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: 2021

Araştırma Makalesi | Research Article

Doç. Dr. Devrim Özkan | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: Medya ve İletişim Bölümü | ozkandev@hotmail.com |
ORCID: 0000-0003-4235-4862.

Sayfa: 73-89

Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: 2021

Araştırma Makalesi | Research Article

Doç. Dr. Leyla Ulus | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim
Bölümü | leylaulus@istanbul.edu.tr | ORCID: 0000-0002-5483-0224.

Sayfa: 91-108

X